We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

3D stadsmodel Eindhoven 2011 (GML)

Het 3d stadsmodel van heel Eindhoven, gemaakt op basis van het Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN2) van 2011. Het model bestaat uit een afzonderlijke verzameling panden en een maaiveld. Voor het model zijn gebruikt: de laseraltimetrie-puntenwolk uit AHN2 (2011) en de pandgeometrieeen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (2013).Detailniveau: LOD2 (panden met dakvormen). Elk pand is een object. De panden zijn opgedeeld in 7 stadsdelen om het bestand hanteerbaar te houden. Op verzoek kunnen diverse andere bestandsformaten worden aangeleverd.Het model wordt met name gebruikt voor ruimtelijke inpassing, maar kan ook gebruikt worden voor: grofstoffelijke modellering van de stad, bezonnings-analyses, visualisaties, ontwikkeling van games, meten van goothoogte en nokhoogt

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.