We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Topografie is de een landelijke registratie van gedetailleerde topografie. Het is de meest gedetailleerde kaart die op nationaal niveau gemaakt wordt, bedoeld voor schaal 1:500 tot 1:5000. Gemeente Eindhoven is één van de bronhouders en wint de gegevens in door landmeten of door karteren vanuit stereo-luchtfoto's. Van de brondataset worden afgeleide producten beschikbaar gesteld voor Microstation-gebruikers (ontwerpers) en als services.

Data ophalen (downloaden)

Deze data wordt centraal bijgehouden in het nationaal Georegister, waar u data kunt raadplegen en ophalen (downloaden).

Klik hier om naar het Nationaal Georegister te gaan

Zoek vervolgens op de term "BGT

Wij bieden daarnaast deze kaart voor u aan in het DGN formaat. Mocht u hierin geinterresseerd zijn dan kunt u deze data direct ophalen (downloaden) via de volgende link

Klik hier voor de BGT in DGN formaat

Mapservices

U kunt ook kiezen om de BGT uit een mapservice te halen. De volgende service biedt dit aan in de projectie RDnew:

Klik hier voor een ArcGIS mapservice in RD Projectie

en de volgende in de projectie WGS84:

Klik hier voor een WMTS mapservice in WGS84 Projectie


De datum die in de metadata wordt weergegeven, betreft niet de datum van laatste verversing. De data die in de link weergegeven wordt, betreft actuele data.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.