We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Geluidssensoren locaties

Betreffende data betreft de locaties waar geluidssensoren van de Gemeente Eindhoven aanwezig zijn.

Ook zijn op ons portaal dataverzamelingen opgenomen met de gegevens van deze geluidssensoren.

Dit betreffen dataverzamelingen over afgelopen dag, afgelopen week, afgelopen maand, afgelopen jaar en afgelopen drie jaar. In iedere dataset zitten de waarnemingen van alle sensoren in ons netwerk met laagste, hoogste en gemiddelde waarde per interval over een bepaalde periode zoals genoemd in de titel van de dataverzameling.

De data wordt ververst met een frequentie die een stap hoger is dan het bereik van de dataset, dus afgelopen dag wordt ieder uur ververs, afgelopen week iedere dag etc.

Er is ook een dataverzameling met gemiddelden per sensor per minuut. De data in deze dataverzameling wordt niet vervangen maar aangevuld met een verversingsfrequentie van 10 minuten.

Kijk dus ook eens bij de andere dataverzamelingen met de zoek-string "Geluid". 

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.