We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.

Plancontouren onherroepelijk

Plangrenzen van bestemmingsplannen en gebiedsgerichte besluiten. Hierbij worden o.a.. de volgende gegevens getoond: IMRO-nummer (identificatie), Plannaam, Planstatus en een link naar een site met meer informatie.

Voor actuele en complete data wordt verwezen naar ruimtelijkeplannen.nl. Ook via PDOK wordt 'ruimtelijke plannen'-data aangeboden en is deze via hun viewer te combineren met andere datasets.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.