We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Luchtkwaliteit in Eindhoven

Vanaf 1 januari 2010 wordt op 33 meetpunten in Eindhoven de luchtkwaliteit gemeten. Door het op zoveel locaties te doen, en door het langdurige karakter van de metingen, krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van de luchtkwaliteit. Daarbij wordt stikstofdioxide (NO2) gemeten, omdat het een goede indicator is voor allerlei schadelijke stoffen in de lucht. NO2 concentraties hangen sterk samen met verkeer. Dataset bevat de locaties van de meetpunten (XY) met achterliggende meetgegevens.

Deze open data wordt gefaciliteerd door het open samenwerkingsverband voor gezonde verstedelijking: AiREAS. Het betreft brongegevens van realtime metingen van de luchtkwaliteit in Eindhoven. Gebruik en interpretatie ervan vergt expertise op gebied van luchtverontreiniging en kan alleen zorgvuldig middels een juiste contextuele interpretatie. Als u dat zelf wilt doen dan doet u dit op geheel eigen verantwoordelijkheid, inclusief bronvermelding. AiREAS nodigt echter uit om dit in gratis lidmaatschap samen te doen en het doel dat u nastreeft te verbinden aan het hogere doel van een gezonde stad.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.