We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.

Ruimtelijke plannen (IMRO)

Ruimtelijke plannen van gemeente Eindhoven met onderliggende informatie. Het mogelijk de planinformatie te raadplegen (alleen voor de recentere plannen) van onderdelen als enkelbestemmingen, dubbelbestemmingen, aanduidingen, maatvoeringen, etc. Bestemmingsplannen en gebiedsgerichte besluiten.

Deze data wordt centraal bijgehouden voor heel Nederland en u kunt deze data raadplegen en downloaden via:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=eindhoven&striVersion=STRI2008

U kunt ook kiezen om de ruimtelijke plannen uit een mapservice te halen. De volgende service biedt dit aan in de projectie RDnew:

https://basisregistraties.arcgisonline.nl/arcgis/rest/services/IMRO/Ruimtelijke_plannen/MapServer

en de volgende in de projectie WGS84:

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms?request=GetCapabilities

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.