We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Aanbestedingen van gemeente Eindhoven

Administratie van de definitieve documenten behorend bij de verschillende fasen van een aanbesteding. Documenten behorend bij een uitvraag zijn onder andere: aankondiging opdracht, uitvraag, bestek, offerte-aanvraag, algemene inkoopvoorwaarden, prijsblad, invulformulieren, eigen verklaring, nota’s van inlichtingen. Documenten behorend bij een gunning zijn onder andere: beoordeling, gunningsbeslissingen, wijzigingen, evaluatie, aankondiging gegunde opdracht en conceptovereenkomsten en -contracten.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.