We use cookies on this site to analyze our traffic and display social networks buttons. You can find more information on their use on this page.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters.

Filters

Aanbestedingen van gemeente Eindhoven

Administratie van de definitieve documenten behorend bij de verschillende fasen van een aanbesteding. Documenten behorend bij een uitvraag zijn onder andere: aankondiging opdracht, uitvraag, bestek, offerte-aanvraag, algemene inkoopvoorwaarden, prijsblad, invulformulieren, eigen verklaring, nota’s van inlichtingen. Documenten behorend bij een gunning zijn onder andere: beoordeling, gunningsbeslissingen, wijzigingen, evaluatie, aankondiging gegunde opdracht en conceptovereenkomsten en -contracten.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.