We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Blindgangers, niet gesprongen explosieven

Locaties waar mogelijk een kans op niet gesprongen explosieven, de zogenaamde blindgangers, aanwezig is. Dit houdt in dat op de aangegeven locaties voorafgaand aan graafwerkzaamheden of andere grondroerende handelingen een nader onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven wordt aanbevolen. Vervolgens moet dan blijken of een feitelijk explosievenonderzoek nodig is. Dit sluit overigens niet uit dat op niet-aangeduide locaties géén risico aanwezig is. De locaties zijn geïnventariseerd op basis van een uitgebreid historisch archiefonderzoek.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.