We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Groen beeldbepalende gebieden op de groene kaart

Gebieden waarbinnen een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen nodig is. Gebieden met de aanduiding "stad, groenbeeldbepalend" vormen de schakel tussen het buiten- en stedelijk gebied van Eindhoven. De bomen kunnen in privaat eigendom of in eigendom van de gemeente zijn. Deze gebieden zijn vastgesteld in het Groenbeleidsplan (2001) De grenzen zijn vastgelegd op basis van de kadastrale kaart en het grootschalig Basisbestand Eindhoven.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.