We use cookies to improve your user experience, perform audience measurements and allow you to share content on social networks: please see our Cookie Policy to find out more here. Please click on the button to give your consent.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Grondwaterbeschermingszones

De beschermingszones rond de drinkwaterwinningen (Aalsterweg/Klotputten en Welschap) in Eindhoven weergegeven. De zijn vastgelegd in de provinciale milieuverordening (PMV). In de PMV zijn voorwaarden voor het werken binnen beschermingszones opgenomen. Deze voorwaarden zijn erop gericht om de drinkwaterwinningen te beschermen tegen potentiële verontreinigingen. Er zijn 3 zones onderscheiden: waterwingebieden, 25-jaarszone en de boringsvrije zone. Binnen de verschillende zones geldt een verschillend beschermingsregime. Waarbij voor het waterwingebied het strengste regime geldt, aflopend naar de boringsvrije zone waar het minst strenge regime geldt. De provincie is de bevoegde instantie om ontheffing te verlenen voor het werken in de beschermingszones.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.